Privacy beleid

Dit privacy beleid, opgesteld op 25-03-2022 te Apeldoorn, is van toepassing op de volgende domeinnamen:

– www.theunissen-automobielen.nl
– https://www.theunissen-automobielen.nl
-www.*.theunissen-automobielen.nl

Voor de goede orde spreken wij in dit privacy beleid alleen over de firma Theunissen Automobielen BV, welke eigenaar is van de eerder genoemde domeinnaam en van de website die u nu bezoekt. De domeinnaam zoals hierboven weergegeven zal in dit privacy statement besproken worden als website(s), website en/of deze website.

Informatie omtrent het privacy beleid wat van toepassing is op deze website(s)
Uiteraard respecteert Theunissen Automobielen BV de privacy van al haar gebruikers en bezoekers van haar website en draagt Theunissen Automobielen BV er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de noodzakelijke diensten die u bij ons afneemt. Theunissen Automobielen slaat geen persoonsgegevens van u op op onze webserver en/of website(s).

Persoonlijke gegevens
Theunissen Automobielen BV zal nooit persoonlijke gegevens zonder uw toestemming beschikbaar stellen aan derden. Theunissen Automobielen stelt hoge eisen aan het verwerken van persoonlijke gegevens en zal daarom de minimale noodzakelijke gegevens verwerken op haar website. Deze informatie zal beveiligd aan ons worden verzonden en is alleen te gebruiken door Theunissen Automobielen. Theunissen Automobielen maakt gebruik van een SSL beveiligde verbinding tussen de website(s) en de webserver. De gegevens die u ons verstrekt zullen daarom versleuteld aan onze webserver worden aangeboden.

Deze website(s) slaan geen gegevens op die u doormiddel van e-mail en/of formulieren aan ons ter beschikking stelt. Omdat deze website(s) niet gebouwd zijn om persoonsgegevens op te slaan is dit dan ook niet toegestaan.

Bezoekersstatistieken
Deze website maakt gebruik van technieken waarmee bezoekersaantallen kunnen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruikt Theunissen Automobielen BV om haar website te verbeteren en om na te gaan welke delen van de website worden bezocht. Theunissen Automobielen BV wilt u erop wijzen dat zij enkel kunnen zien hoe bezoekers deze website(s) hebben gevonden, door wie bezoekers zijn doorverwezen, het land van herkomst van bezoekers en de bezoekersaantallen. Google Analytics slaat geen IP adressen op en maakt daarom geen specifieke inbreuk op uw privacy. Theunissen Automobielen BV is niet in staat om te zien welke websites u vooraf het bezoek aan deze website heeft bezocht. Enkel wanneer u klikt op een andere website waar een link geplaatst is naar de website(s) van Theunissen Automobielen BV is het mogelijk om te zien dat de pagina waarop deze link staat een bezoeker heeft doorverwezen. Meer over Google Analytics leest u hier.

Naast dat genoemde bezoekersstatistieken beschikbaar zijn voor Theunissen Automobielen BV heeft ook Signkracht BV toegang tot deze statistische gegevens.

Website(s) waarna verwezen kan worden door deze website
Dit privacy statement is enkel en alleen van toepassing op de website(s) van Theunissen Automobielen BV. Websites waar na verwezen kan worden door deze website dienen over een eigen privacy statement en/of privacy beleid pagina te beschikken. Theunissen Automobielen BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het bezoeken van websites waar de website naar heeft verwezen.

Aanbieden financiele producten op deze website(s)
Deze website bevat links naar websites die financiële producten aanbieden. Een belangrijk deel van de informatie over een aantal financiële producten is terug te vinden op deze website. Theunissen Automobielen BV is niet ingeschreven als financieel dienstverlener bij de AFM. U dient daarom voor het afsluiten van of meer informatie over deze producten de website van de aanbieder te bezoeken.

Misbruik van gegevens vermeld op de website
Het is verboden enig content te kopiëren en voor doeleinden te gebruiken waarvan Theunissen Automobielen BV en/of Signkracht BV niet op de hoogte is. Misbruik van vermelde NAW gegevens op deze website is ten strengste verboden. Hiervan zal te allen tijde aangifte worden gedaan.

Dit privacy statement is een product van Signkracht BV. Voor vragen met betrekking tot dit privacy statement kunt u contact opnemen doormiddel van een e-mail gericht aan info@theunissen-automobielen.nl.

Copyright van Theunissen-automobielen.nl
Alle rechten voorbehouden aan Signkracht BV en Theunissen Automobielen BV